De Som is hét instituut voor de verbetering van uw kennis en kunde op het gebied van rekenen, wiskunde en economie.

De Som

De Som wil iedereen die beter wil worden in rekenen, wiskunde en economie, optimaal leren studeren en begeleiden in het behalen van zijn, of haar ambities.

De aanpak van de Som is primair in te delen in twee hoofdcomponenten:

1          Methoden en gewoonten
2          Inhoud

De Som leert leerlingen en studenten beter en efficiënter studeren, waardoor het minder tijd kost om te studeren en sneller en effectiever wordt geleerd. Leermethoden, leertechnieken en leergewoonten worden gecombineerd met doen, zoeken, vinden, begrijpen en toepassen.

De Som toetst en test alle deelnemers voor aanvang (entreetoets) en gedurende de periode van deelname. Alle toetsen en resultaten zijn persoonlijk terug te vinden op een eigen pagina.

Vanuit de entreetoets gaan we aan het werk met de inhoud. We houden rekening met de capaciteiten en bieden methoden aan die het beste passen bij een leerling/student. De docenten en medewerkers beheersen het rekenen, de wiskunde en/of de economische vakken en hebben ruime ervaring.

De inhoud of de regels en toepassingen worden zo aangeboden dat afgehandelde onderwerpen steeds terugkomen in vervolgsommen, of vervolgopdrachten.

Om dit te faciliteren werkt De Som met een website waarop iedereen in een persoonlijk domein opgaven kan maken die ter beschikking worden gesteld door De Som, afhankelijk van de fase waarin de leerling/student zich bevindt.

Er zijn dagelijkse opdrachten en weekopdrachten. Zelftesten kan via het eigen domein op de website.
Naast de website wordt alle uitleg en worden uitgewerkte voorbeelden opgeslagen en toegankelijk gemaakt via een slimme zoekstructuur en altijd via het eigen domein. We gebruiken YouTube, Facebook, Twitter en Email voor de communicatie.

De Som geeft overdag, ’s avonds en in vakanties extra lessen, workshops en trainingen voor ouders/verzorgers op een goed bereikbare locatie. Doel van die trainingen is primair het coachen en leren van ouders om hun kinderen te begeleiden bij hun huiswerk. Onderdeel van die lessen is ook het bijspijkeren van kennis.

De Som geeft les aan huis bij de opdrachtgever en geeft les op goed bereikbare locaties. Afhankelijk van de behoefte van de opdrachtgever worden de lessen voor leerlingen basisschool en voortgezet onderwijs aan huis gegeven bij de opdrachtgever, of worden deze gecombineerd met naschoolse opvang. Voor andere vakken werken we in de naschoolse opvang samen met gekwalificeerde docenten.

Lessen voor studenten mbo, hbo en universitair onderwijs, alsmede lessen voor volwassenen worden gegeven op goed bereikbare locaties.

Rekenlessen voor leerlingen vanaf de basisschool groep 5 tot en met studenten en volwassenen die kennis willen bijspijkeren.

Wiskundelessen en economische vakken zijn bedoeld voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Voor leerlingen van groep 7 en 8 hebben we wiskunde-introductiecursussen.

Studenten die moeite hebben met rekenen, wiskunde of economie leveren wij de beste ondersteuning om de belemmeringen die ze ontmoeten, op te heffen en hun ambities waar te maken.